Přenosné hasicí přístroje jsou dodávány v provedení:
  • práškové (o obsahu 1, 2, 4, 6 kg hasicího prášku)
  • halonové (o obsahu 2, 4, 6 kg speciální hasicí látky)
  • pěnové (o obsahu 6 l směsi FE36 pěnidla s vodou)
  • vodní (o obsahu 6, 9 l směsi potaše s vodou)
  • CO2 – sněhové (o obsahu 2, 6 kg oxidu uhličitého)
Přenosné hasicí přístroje jsou vyráběny a schvalovány v souladu s ČSN EN 3.
Pojízdné hasicí přístroje jsou dodávány v provedení:
  • práškové (o obsahu 50kg hasicího prášku FUREX ABC40)
  • CO2 – sněhové (o obsahu 30kg oxidu uhličitého)
Pojízdné hasicí přístroje práškové odpovídají ČSN EN 1806 a CO2 (sněhové) ČSN 389160.