Firma FLAMIstop® s.r.o. byla založena čtyřmi společníky v roce 1995. Po celou dobu své existence sídlí v Praze 8 – Libni.
Úzce spolupracuje s výrobci hasicích přístrojů v České republice, dále také s výrobci požárních armatur, hydrantových systémů a požárních hadic. Zároveň je záruční opravnou hasicích přístrojů výrobců Tepostop s.r.o. Přelouč, Hastex a Haspr s.r.o. Pardubice a Kodreta s.r.o. Štefanov.
Mezi nejvýznamnější odběratele patří Dopravní podnik hl. města Prahy a Inženýring dopravních staveb a.s. Praha, pro které jsme zabezpečovali protipožární vybavení stanic metra Hůrky, Lužiny, Luka, Stodůlky, Kobylisy, Ládví a Depo Zličín. Průběžně zabezpečujeme opravy hasicích přístrojů pro divizi Metro.

Po celou dobu naší činnosti se podílíme na dodávkách pro významné odběratele a investiční akce. Jako příklad lze uvést:

 • Česká republika – Ministerstvo obrany
 • Obecní dům, Praha
 • Česká filharmonie – Rudolfinum
 • Siemens Kolejová vozidla s.r.o.
 • Státní technická knihovna Praha
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • hotel Don Giovanni
 • Parlamant ČR
 • Metrostav a.s.
 • Central Group a.s.
 • PSJ holding a.s.
 • Strabag a.s.
 • a dále bytová družstva a družstva vlastníků
Pro celou řadu odběratelů zajišťujeme rovněž prováděný předepsaných ročních kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů a hydrantových systémů