Automatické hasicí systémy FIRESTOP® jsou velmi jednoduchá a spolehlivá hasicí zařízení, která mají prakticky neomezené možnosti využití. Jejich základem je nádoba s obsahem hasiva 1, 2, 4, 6 nebo 9 kg, případně objemem 6 a 9 litrů. Nádoba je opatřena speciální hlavou s napojenou speciální teplocitlivou trubičkou, která je pod stálým tlakem. Při vzniku požáru, nebo navýšení teploty na úroveň 110-120°, trubička vlivem navýšení teploty praskne, tím vytvoří trysku a hasivo z nádoby začne proudit do ohniska požáru. Tím dojde k rychlému uhašení požáru v jeho zárodku.

Jako hasící látka je využíváno zejména speciální plynné hasivo FE36 pro elektroniku, výpočetní techniku a citlivá zařízení. Hasicí prášek Centrimax ABC40 je zase určen především pro hašení nejrůznějších chemických látek.
Lokální stabilní hasicí zařízení FIRESTOP® stabil je velmi podobné AHS FIRESTOP®, avšak možnosti aplikace jsou značně rozšířené o nové způsoby detekce požáru pomocí čidel umístěných v chráněném prostoru. Speciální hlava na nádobě je doplněna o další komponenty, zejména o elektromagnetický ventil, který zabezpečuje otevření nádoby a vypuštění hasiva do chráněného prostoru na základě impulzu čidla (kouřového, nebo teplotního).
Pro ochranu většího prostoru je možné propojit nádoby do speciálního modulu o obsahu až 30kg hasiva. Podle celkového objemu chráněného prostoru je možné těchto modulů umístit více.